+

Monedas del Reino Unido

Reino Unido ½ penique - obverseReino Unido ½ penique - reverse
½ penique 1982-1984, Elizabeth II
Bronce
, 1.78g, ø 17.14mm
Reino Unido - KM# 926
Reina Elizabeth II
Reino Unido 1 penique - obverseReino Unido 1 penique - reverse
1 penique 2015-2018, Elizabeth II
Acero bañado en cobre
, 3.56g, ø 20.32mm
Reino Unido - UC# 1
Reina Elizabeth II
Reino Unido 1 penique - obverseReino Unido 1 penique - reverse
1 penique 2008-2015, Elizabeth II
Acero bañado en cobre
, 3.56g, ø 20.32mm
Reino Unido - KM# 1107
Reina Elizabeth II
Reino Unido 1 penique - obverseReino Unido 1 penique - reverse
1 penique 1999, Elizabeth II
Bronce
, 3.56g, ø 20.32mm
Reino Unido - KM# 986a
Reina Elizabeth II
Precio: € 0.33
Reino Unido 1 penique - obverseReino Unido 1 penique - reverse
1 penique 1998-2008, Elizabeth II
Acero bañado en cobre
, 3.56g, ø 20.32mm
Reino Unido - KM# 986
Reina Elizabeth II
Reino Unido 1 penique - obverseReino Unido 1 penique - reverse
1 penique 1992-1997, Elizabeth II
Acero bañado en cobre
, 3.56g, ø 20.32mm
Reino Unido - KM# 935a
Reina Elizabeth II
Reino Unido 1 penique - obverseReino Unido 1 penique - reverse
1 penique 1985-1992, Elizabeth II
Bronce
, 3.56g, ø 20.32mm
Reino Unido - KM# 935
Reina Elizabeth II
Reino Unido 1 penique - obverseReino Unido 1 penique - reverse
1 penique 1982-1984, Elizabeth II
Bronce
, 3.56g, ø 20.32mm
Reino Unido - KM# 927
Reina Elizabeth II
Reino Unido 2 peniques - obverseReino Unido 2 peniques - reverse
2 peniques 2015-2018, Elizabeth II
Acero bañado en cobre
, 7.128g, ø 25.91mm
Reino Unido - UC# 2
Reina Elizabeth II
Reino Unido 2 peniques - obverseReino Unido 2 peniques - reverse
2 peniques 2008-2015, Elizabeth II
Acero bañado en cobre
, 7.12g, ø 25.9mm
Reino Unido - KM# 1108
Reina Elizabeth II
Reino Unido 2 peniques - obverseReino Unido 2 peniques - reverse
2 peniques 1998-2008, Elizabeth II
Acero bañado en cobre
, 7.12g, ø 25.9mm
Reino Unido - KM# 987
Reina Elizabeth II
Reino Unido 2 peniques - obverseReino Unido 2 peniques - reverse
2 peniques 1998-1999, Elizabeth II
Bronce
, 7.12g, ø 25.9mm
Reino Unido - KM# 987a
Reina Elizabeth II
uCoin