+

Tailandia > Rey Rama X (2018 - 2019)

Año
Año1s5s10s25s50s1B2B5B10BAño
1s5s10s25s50s1B2B5B10B๒๕๖๑๒๕๖๑
Sistema monetario: 1 baht = 100 satang
1s - 1 satang
5s - 5 satang
10s - 10 satang
25s - 25 satang
50s - 50 satang
1B - 1 baht
2B - 2 baht
5B - 5 baht
10B - 10 baht
uCoin